Het Team Gesprek

de (bege)leider als teamcoach

In scrumteams, zelfsturende teams en traditionele teams heb je als (bege)leider jouw focus op twee aandachtsgebieden: het doel en het team. Zonder goede samenwerking in het team kom je niet tot het gewenste resultaat en zonder teamdoel weet het team niet eens wat het  resultaat moet zijn.

Wat wij in de praktijk zien is dat teamleden behoefte hebben aan:

  • zicht op het grotere geheel en hun aandeel daarin,
  • duidelijkheid over de verwachtingen zodat zij eigenaarschap kunnen nemen,
  • het weten wat ze aan elkaar hebben,
  • veiligheid om zich uit durven spreken,
  • een constructieve manier om conflicten aan te gaan.

Wat is jouw aandeel in de patronen die zich in jouw team hebben ontwikkeld? Hoe kun jij ervoor zorgen dat het teamresultaat niet uit het oog wordt verloren en hoe voorkom je dat teamleden op langere termijn misschien wel opbranden?

Het is onze expertise om jou als (bege)leider te versterken bij het stimuleren van de transitie van jouw team naar teamvolwassenheid, resultaat en werkgeluk. Dit doe je door middel van het eigenaarschap voor het teamdoel, het teamproces en het grotere geheel te bevorderen.

In onze samenwerking sturen wij aan op een teamtransformaties. Met een representatieve groep uit jouw organisatie gaan wij in gesprek om niet voor maar met jouw organisatie de juiste interventies te ontwikkelen. Wij houden de transfer naar de praktijk daarbij scherp in het oog.

Op deze manier helpen wij jou als (bege)leider jouw team op een effectieve manier te ondersteunen om op korte en lange termijn resultaten halen.  Wij staan voor leren van en met elkaar met als doel continue te blijven verbeteren.

Ben je benieuwd naar een concrete invulling van een teamcoaching traject, training of andersoortige interventies? Mail jouw verzoek naar info@terrasiccatrainingen.nl.